เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินเชียงใหม่
       

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 

ผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทาง เที่ยวบิน หรือการบริการต่างๆ ภายในสนามบินเชียงใหม่ สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่อไปนี้

 

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 053-270222-33
 
information counter

 

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  หมายเลขโทรศัพท์ 053-270222-33

 

information counter

 

นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการผู้โดยสารที่พร้อมให้บริการและตอบคำถามแก่ผู้โดยสาร 2 จุดด้วยกัน

ประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าภายในประเทศ
ประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าระหว่างประเทศ

 

passenger service center

passenger service center

passenger service center