บริการฟรี ในสนามบินเชียงใหม่
       

จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ

 

 จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่


จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ ภายในสนามบินเชียงใหม่มีด้วยกัน 7 จุด ดังนี้

  ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 3 1 จุด
  ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 4 1 จุด
  ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 5 1 จุด
  ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 6 1 จุด
  ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 7 1 จุด
  บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 2 จุด

 

บริเวณภายในประตูทางออกขึ้นเครื่อง

mobile charging

mobile charging

 

บริเวณอาคารผู้โดยสาร

passenger area

passenger area

ศูนย์รักษาพยาบาล


 ศูนย์รักษาพยาบาล (First Aid)


สถานพยาบาลของสนามบินตั้งอยู่บริเวณอาคารทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศชั้น2 โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์พร้อมให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 053-922200

 

First Aid

First Aid

First Aid

First Aid

 

ห้องสูบบุหรี่

 

 ห้องสูบบุหรี่

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่มีห้องสูบบุหรี่ไว้คอยบริการผู้โดยสารเฉพาะที่บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกระหว่างประเทศ 1 จุด ติดกับ The Coral Lounge และ Lanna Massage

 

Smoking Area

Smoking Area

 

ห้องละหมาด

 

ห้องละหมาด สำหรับชาวมุสลิมที่เดินทางไปกลับบริเวณสนามบินเชียงใหม่ สามารถใช้บริการห้องละหมาดได้ที่ อาคารทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศชั้น2 ให้บริการด้วยรอยยิ้มแบบเป็นกันเองตั้งแต่ 7.00 - 22.00 น. และเนื่องจากห้องละหมาดเป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติง่าย ๆ 3 ข้อในการใช้ห้องละหมาดไว้ดังนี้

ห้องนี้หาไม่ยาก...เป็นห้องประตูกระจกสีเขียว มีการแสดงป้ายและสัญลักษณ์ของห้องให้เห็นอย่างชัดเจน โดยจะอยู่ระหว่างห้องปฐมพยาบาล กับ ห้องรับรองพระภิกษุสามเณร และห้องปฏิบัติธรรม รวมถึง จุดสังเกตุง่าย ๆ ก็คือ ถ้าเห็น Burger King หรือ Mc Donald แล้วละก็...เดินอีกนิดหน่อยก็จะถึงห้องละหมาดแล้ว...
 

prayer room

prayer room

prayer room

prayer room